РУ
EN
ЗӨВЛӨЛТ МОНГОЛЫН САНСРЫН ХАМТАРСАН НИСЛЭГ

Владимир Александрович Джанибеков

Хувийн дугаар - 86 (46) Нислэгийн тоо -5 Нислэгийн хугацаа – 145 хоног 15 цаг 58 минут 35 секунд Задгай сансарт гарсан тоо – 2 Задгай сансарт ажилласан хугацаа – 8 цаг 34 минут Статус – ЗСБНХУ-ын сансрын нисгэгч, Нисэх Хүчний 5-р шигшээ Төрсөн он ба газар: 1942 оны 5-р сарын 13-нд ЗСБН Казах Улсын Өмнөд-Казахстан мужийн Бостандык дүүргийн Искандер тосгонд төржээ. 1956 онд Бостандык дүүрэг ЗСБН Узбек Улсын бүрэлдхүүнд Ташкент мужийн засаг захиргааны нэгж болон багтах болсон. Крысин овогтой байсан ба гэрлэснийхээ дараа эхний эхнэрийнхээ овгийн авчээ.